שמחת תורה תשפ”ד – בארץ הקודש

טז-כב תשרי תשפ"ד

01-07/10/2023