בראשית תשפ”ד – בארץ הקודש

כג-כט תשרי תשפ"ד

08-14/10/2023